Kohtuasi T-734/18: 13. detsembril 2018 esitatud hagi – Sumitomo Chemical ja Tenka Best versus komisjon