Written question E-005040/11 Antonio López-Istúriz White (PPE) lill-Kummissjoni. Il-parteċipazzjoni istituzzjonali tal-ħaddiema li jaħdmu għal rashom fl-UE