Written question E-002929/11 Marianne Thyssen (PPE) lill-Kummissjoni. Annessi għall-kuntratti ta’ konċessjonijiet fis-settur tal-bejgħ bl-imnut