Komunikacija Mađarskog ministarstva inovacija i tehnologije u skladu s člankom 3. stavkom 2. Direktive 94/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 1994. o uvjetima za davanje i korištenje odobrenja za traženje, istraživanje i proizvodnju ugljikovodika – Javni poziv na natječaj za dodjelu koncesije za traženje, istraživanje i proizvodnju ugljikovodika pod koncesijom u području Pusztaszer