Komisjoni otsus, 3. september 1998, maapealse lennusidesüsteemi ühise tehnilise normi kohta (teatavaks tehtud numbri K(1998) 2378 all)EMPs kohaldatav tekst.