Kawża C-122/19 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tal-10 ta’ Settembru 2020 –Hamas vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, ir-Repubblika Franċiża, Il-Kummissjoni Ewropea (Appell – Politika estera u ta’ sigurtà komuni – Ġlieda kontra t-terroriżmu – Miżuri restrittivi meħuda fil-konfront ta’ ċerti persuni u entitajiet – Iffriżar ta’ fondi – Pożizzjoni komuni 2001/931/PESK – Artikolu 1(4) u (6) – Regolament (KE) Nru 2580/2001 – Artikolu 2(3) – Żamma ta’ organizzazzjoni fil-lista ta’ persuni, gruppi u entitajiet involuti f’atti terroristiċi – Kundizzjonijiet – Awtorità kompetenti ekwivalenti għal awtorità ġudizzjarja – Deċiżjoni ta’ kundanna – Persistenza tar-riskju ta’ involviment f’attivitajiet terroristiċi – Bażi fattwali tad-deċiżjonijiet ta’ iffriżar tal-fondi – Obbligu ta’ motivazzjoni – Dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva)