Ispravak Preporuke Vijeća od 9. srpnja 2013. o nacionalnom programu reformi Estonije za 2013. i mišljenja Vijeća o programu stabilizacije Estonije za razdoblje 2012.–2017. ( SL C 217, 30.7.2013., str. 21. )