Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2020/116 tas-27 ta’ Jannar 2020 li jimplimenta l-Artikolu 12(1) tar-Regolament (UE) 2017/1770 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fil-Mali