Cauza T-834/14: Acțiune introdusă la 23 decembrie 2014 – Forbruger-Kontakt/Comisia