Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2007/634/PESK ta' l- 1 ta’ Ottubru 2007 li temenda l-Azzjoni Konġunta 2007/113/PESK li temenda u testendi l-mandat tar-Rappreżentant Speċjali ta' l-Unjoni Ewropea għall-Asja Ċentrali