2008/847/KE: Deċiżjoni tal-Kunsill ta’ l- 4 ta’ Novembru 2008 dwar l-eliġibilità tal-pajjiżi ta’ l-Asja Ċentrali skond id-Deċiżjoni 2006/1016/KE li tagħti garanzija Komunitarja lill-Bank Ewropew ta’ l-Investiment kontra telf minn self u garanziji għal self għal proġetti barra mill-Komunità