Πρακτικά της συνεδρίασης της Τετάρτης 20 Ιουνίου 2018