Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/2158 tal-14 ta’ Diċembru 2020 li japprova emenda mhux minuri fl-ispeċifikazzjoni tal-prodott ta’ denominazzjoni elenkata fir-reġistru tad-Denominazzjonijiet ta’ Oriġini Protetti u tal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi Protetti “Chabichou du Poitou” (DOP)