Zadeva C-619/13 P: Pritožba, ki jo je Mamoli Robinetteria SpA vložila 28. novembra 2013 zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 16. septembra 2013 v zadevi T-376/10, Mamoli Robinetteria proti Komisiji