Vec C-619/13 P: Odvolanie podané 28. novembra 2013 : Mamoli Robinetteria SpA proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) zo 16. septembra 2013 vo veci T-376/10, Mamoli Robinetteria/Komisia