Kawża C-619/13 P: Appell ippreżentat fit- 28 ta’ Novembru 2013 minn Mamoli Robinetteria SpA mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla) fis- 16 ta’ Settembru 2013 fil-Kawża T-376/10, Mamoli Robinetteria vs Il-Kummissjoni