Lieta C-619/13 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2013. gada 16. septembra spriedumu lietā T-376/10 Mamoli Robinetteria /Komisija 2013. gada 28. novembrī iesniedza Mamoli Robinetteria SpA