Дело C-619/13 P: Жалба, подадена на 28 ноември 2013 г. от Mamoli Robinetteria SpA срещу решението, постановено от Общия съд (четвърти състав) на 16 септември 2013 г. по дело T-376/10, Mamoli Robinetteria/Комисия