Written question E-2394/08 minn Lutz Goepel (PPE-DE) lill-Kummissjoni. Obbligu ta' pubblikazzjoni u ta' komunikazzjoni tal-Istati Membri skond id-dispożizzjonijiet talArtikolu 27 (12) tar-Regolament (KE) Nru 882/2004