2009/766/CE: Decizia Comisiei din 16 octombrie 2009 privind armonizarea benzilor de frecvențe de 900 MHz și de 1800 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii paneuropene de comunicații electronice în cadrul Comunității [notificată cu numărul C(2009) 7801] (Text cu relevanță pentru SEE)