Zaak C-484/12: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Rechtbank ’s-Gravenhage (Nederland) op 31 oktober 2012 — Georgetown University tegen Octrooicentrum Nederland, handelend onder de naam NL Octrooicentrum