Mål C-220/20: Begäran om förhandsavgörande framställd av Ufficio del Giudice di Pace di Lanciano (Italien) den 28 maj 2020 – XX mot OO