Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.10062 – SDK/Freja Transport&Logistics) Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP) 2020/C 415/14