Věc C-554/12 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 30. listopadu 2012 Evropskou komisí proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 20. září 2012 ve věci T-421/09, DEI v. Komise