Schriftelijke vraag E-011292/11 Louis Grech (S&D) aan de Commissie. Bejaardentehuizen in Malta