Sklep Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 26. septembra 2011. Sklep Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 26. septembra 2011.#Consorzio vino Chianti Classico proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT).#Znamka Skupnosti - Člen 134(1) Poslovnika - Intervencija druge stranke v postopku pred odborom za pritožbe - Prepozen odgovor na pritožbo - Zavrnitev.#Zadeva T-143/11.