Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. septembra 2018 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o spremembi Sporazuma o zračnem prometu med Kanado ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji v imenu Unije in njenih držav članic (12256/2014 – C8-0080/2017 – 2014/0023(NLE))