Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 12 septembrie 2018 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene și al statelor sale membre, a unui Protocol de modificare a Acordului privind transportul aerian dintre Canada și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pentru a se ține cont de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (12256/2014 – C8-0080/2017 – 2014/0023(NLE))