Euroopa Parlamendi 12. septembri 2018. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Kanada ning Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise lennutranspordilepingu muutmise protokolli liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga (12256/2014 – C8-0080/2017 – 2014/0023(NLE))