Verordening (EG) nr. 502/2007 van de Commissie van 8 mei 2007 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit