Beslut Nr 1/2020 av Associeringskommittén EU–Republiken Moldavien i dess Konstellation för Handelsfrågor av den 23 januari 2020 om uppdatering av bilaga XV (Avskaffande av tullar) till associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan [2020/168]