Zadeva C-394/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 25. julija 2011 vložilo Komisia za zashtita ot diskriminatsia (Bolgarija) – Valeri Hariev Belov proti ChEZ Elektro Balgaria AD, ChEZ Raspredelnenie Balgaria AD