Vec C-241/13: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z  18. augusta 2014 – Európska komisia/Estónska republika, ktorú podporuje: Spolková republika Nemecko, Belgické kráľovstvo, Holandské kráľovstvo, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Poľská republika, Fínska republika, Švédske kráľovstvo