Дело C-241/13: Определение на председателя на Съда от 18 август 2014 г.  — Европейска комисия/Република Естония, подпомагана от: Федерална република Германия, Кралство Белгия, Кралство Нидерландия, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Република Полша, Република Финландия, Кралство Швеция