P8_TA(2016)0025 Pravidla upravující přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. února 2016 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (kodifikované znění) (COM(2015)0008 – C8-0008/2015 – 2015/0006(COD)) P8_TC1-COD(2015)0006 Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 2. února 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/…, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (kodifikované znění)