KOMUNIKAZZJONI TAL-KUMMISSJONI Blueprint għas-Salvagwardja tar-Riżorsi tal-Ilma tal-EwropaKOMUNIKAZZJONI TAL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW, ILKUNSILL, IL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI EWROPEW U L-KUMITAT TAR-REĠJUNI Blueprint għas-Salvagwardja tar-Riżorsi tal-Ilma tal-Ewropa