Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Vijeću Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva u vezi s predviđenim donošenjem izmjene 91. Priloga 10. sveska III. i obavještavanju o odstupanju od datuma primjene izmjene 13. Priloga 14. sveska I., izmjene 40.C Priloga 6., izmjene 77.B Priloga 3. i izmjene 39. Priloga 15.