Zadeva T-385/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 27. junija 2019 – Aldi/EUIPO – Crone (CRONE) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Evropske unije CRONE — Prejšnje figurativne znamke Evropske unije crane in prejšnja besedna znamka Evropske unije CRANE — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001)