Verżjoni konsolidata tat-Trattat dwar il-Funzjonament ta' l-Unjoni Ewropea#IS-SITT PARTI - DISPOŻIZZJONIJIET ISTITUZZJONALI U FINANZJARJI#TITOLU I - DISPOŻIZZJONIJIET LI JIRREGOLAWL-ISTITUZZJONIJIET#Kapitolu 1 - L-istituzzjonijiet#Taqsima 4 - Il-Kummissjoni#Artikolu 247(ex Artikolu 216 TKE)