Pisno vprašanje E-009651/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) za Komisijo. Evropski program pomoči v hrani