Opatření, které nepředstavuje státní podporu ve smyslu čl. 61 odst. 1 Dohody o EHP