Mål T-461/17: Tribunalens dom av den 6 februari 2019 – TN mot Enisa (Personalmål — Tillfälligt anställda — Rekrytering — Meddelande om ledig tjänst — Tjänst som enhetschef — Upptagande i förteckningen över godkända sökande — Godtagande av erbjudandet om anställning — Återkallande av erbjudandet om anställning — Anställningsvillkor — Skötsamhetskrav — Artikel 12 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen — Uppenbart felaktig bedömning — Behandling av personuppgifter — Rätt att yttra sig — Ansvar)