Zadeva T-461/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 6. februar 2019 – TN/ENISA (Javni uslužbenci – Začasni uslužbenci – Zaposlovanje – Obvestilo o prostem delovnem mestu – Delovno mesto vodje oddelka – Vpis na rezervni seznam – Sprejetje ponudbe za zaposlitev – Umik ponudbe za zaposlitev – Pogoji zaposlitve – Osebnostne lastnosti – Člen 12 PZDU – Očitna napaka pri presoji – Obdelava osebnih podatkov – Pravica do izjave – Odgovornost)