Lieta T-461/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 6. februāra spriedums – TN/ENISA (Civildienests – Pagaidu darbinieki – Pieņemšana darbā – Paziņojums par vakanci – Nodaļas vadītāja amats – Iekļaušana rezerves sarakstā – Darba piedāvājuma pieņemšana – Darba piedāvājuma atsaukšana – Pieņemšanas darbā nosacījumi – Rakstura īpašības – Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 12. pants – Acīmredzama kļūda vērtējumā – Personas datu apstrāde – Tiesības tikt uzklausītam – Atbildība)