Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 110, 06 maj 2000