Yttrande från Europeiska regionkommittén – Paketet om offentlig upphandling