Mnenje Evropskega odbora regij – Sveženj o javnih naročilih