Stanovisko Európskeho výboru regiónov — Balík predpisov o verejnom obstarávaní