Mišljenje Europskog odbora regija – Paket o javnoj nabavi