Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1278 tat-2 ta’ Settembru 2020 li temenda d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/190/UE rigward it-tqassim annwali tar-riżorsi mill-allokazzjoni speċifika għall-Inizjattiva Favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ skont l-Istat Membru flimkien mal-lista ta' reġjuni eliġibbli (notifikata bid-dokument C(2020) 5891)